Homepage Homepage Proktologie
- hemoroidy
diagnózy a potíže

/ Potíže
Proktologie - hemoroidy

/ Diagnózy
Proktologie - hemoroidyCeník


Pacienti nesmluvních pojišťoven a samoplátci - 500 Kč.

Pacienti nesmluvních pojišťoven a samoplátci - 200 Kč.

Cena se odvíjí od typu laserového ošetření hemeroidů. Laserové zákroky nehradí žádná ze smluvních pojišťoven v ČR.

Metoda HeLP (ambulantní) - 6 000 Kč
Metoda LHP (za hospitalizace) - 24 000 Kč
 

Pro pacienty smluvních pojišťoven je vlastní operační výkon hrazen pojišťovnou. Pacienti nesmluvních pojišťoven a samoplátci hradí operaci v plné výši dle typu operace a délky hospitalizace. Léčba hemeroidů laserem není hrazena žádnou z pojišťoven.

Výpis z lékařské dokumentace, odborný lékařský posudek, vyplnění formuláře pro pojišťovnu apod. - 300 Kč / 30 min. práce lékaře.


Jsme smluvním zdravotnickým zařízením většiny zdravotních pojišťoven:

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna (omezeně)
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
213 – Revírní bratrská pokladna 


Některé výkony či použité materiály nejsou hrazeny ani smluvními pojišťovnami. V tomto případě budete lékařem při vstupním vyšetření plně informováni o cenové kalkulaci. Konzultační činnost nespadající do spektra zdravotního pojištění zajišťuje smluvní partner. Podrobný ceník je k nahlédnutí v recepci IC Kliniky Brno, Bulharská 29.