Ceník

Vstupní vyšetření ... bez poplatku

Pacienti nesmluvních pojišťoven a samoplátci - 500 Kč.


Kontrolní vyšetření ... bez poplatku

Pacienti nesmluvních pojišťoven a samoplátci - 300 Kč.


Laserové ošetření hemoroidů ... od 7 000 Kč

Cena se odvíjí od typu laserového ošetření hemeroidů. Laserové zákroky nehradí žádná ze smluvních pojišťoven v ČR.

Metoda HeLP (ambulantní) - 7 000 Kč
Metoda LHP (za hospitalizace) - 24 000 Kč


Operační výkon

Pro pacienty smluvních pojišťoven je vlastní operační výkon hrazen pojišťovnou. Pacienti nesmluvních pojišťoven a samoplátci hradí operaci v plné výši dle typu operace a délky hospitalizace. Léčba hemeroidů laserem není hrazena žádnou z pojišťoven.


Výpis z lékařské dokumentace ... 300 Kč / 30 min.

Výpis z lékařské dokumentace, odborný lékařský posudek, vyplnění formuláře pro pojišťovnu apod. - 300 Kč / 30 min. práce lékaře.


Jsme smluvním zdravotnickým zařízením většiny zdravotních pojišťoven:
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
213 – Revírní bratrská pokladna 
 

Některé výkony či použité materiály nejsou hrazeny ani smluvními pojišťovnami. V tomto případě budete lékařem při vstupním vyšetření plně informováni o cenové kalkulaci. Konzultační činnost nespadající do spektra zdravotního pojištění zajišťuje smluvní partner. Podrobný ceník je k nahlédnutí v recepci IC Kliniky Brno, Bulharská 29.