Jednodenní hospitalizace

Většinu proktologických obtíží a proktologických diagnóz lze léčit ambulantně. V případě selhání konzervativních postupů máme možnost přistoupit k chirurgickému řešení přímo v rámci IC Kliniky Brno. K nejvíce žádaným výkonům v oblasti proktologie patří především:

Laserové ošetření hemeroidů – HELP METODA

Léčba hemeroidů laserem metodou HeLP

je vhodná pro I. a II. stupeň hemoroidálních uzlů. Ambulantně a bez potřeby anestezie se pomocí ultrazvuku identifikují drobné cévy pod sliznicí, které vyživují hemeroidy a cíleně se ošetří světelnou energií laseru, což vede k uzavření cév. Tento zákrok vede k postupnému uzavření hemoroidů (hemeroidů). Trvá asi 20 min., během kterých se ošetří veškeré hemeroidy v jedné době. Výkon je bezbolestný a velmi dobře tolerovaný. Po zákroku není nutná pracovní neschopnost a pacient je schopen jakékoliv aktivní činnosti! Hovoříme o tzv. HeLP metodě (Haemorrhoid Laser Procedure).
Výběr vhodné metody (ve spolupráci s pacientem) je předmětem vstupního vyšetření u lékaře - chirurga, proktologa. Na konzultaci se, prosím, objednejte zde.

Laserové ošetření hemoroidů – LHP METODA

Léčba hemeroidů laserem metodou LHP

Léčba hemeroidů laserem metodou LHP je vhodná pro pokročilá stadia hemoroidálních uzlů (III. a IV. stupeň hemeroidů). Provádí se v krátkodobé anestesii za jednodenní hospitalizace. V anestesii se z drobných vpichů zavádí sonda laseru přímo pod sliznici do hemoroidálního uzlu. Samotná sliznice análního kanálu zůstává neporušená. Žilní pleteň se pak přímo ošetří energií laseru, čímž dojde k uzavření hemoroidálních pletení a redukci prolapsu (výhřezu). Výhodou této metody je maximální šetrnost ke zdravé sliznici a ke svěračům, čím se snižuje riziko poruchy kontinence - udržení stolice. Zákrok je doprovázen velmi mírnou bolestí, oproti jiným operačním metodám následuje rychlá rekonvalescence. Hovoříme o tzv. LHP metodě (Laser Hemorrhoidoplasty Procedure). Výběr vhodné metody (ve spolupráci s pacientem) je předmětem vstupního vyšetření u lékaře - chirurga, proktologa. Na konzultaci se, prosím, objednejte.

Baronova ligatura – AMBULANTNĚ

Baronova ligace je jedna z metod léčby hemeroidů, kdy se na sliznici análního kanálu - nad místa viditelných hemoroidálních uzlů - aplikují gumové kroužky, které uzavřou přívodné cévy hemeroidů a následně dojde k odloučení zaškrcené tkáně. Metoda většinou vyžaduje více návštěv a aplikací. Není nutná jakákoliv příprava ze strany pacienta před Baronovou ligací. Doporučujeme jen být v den výkonu po stolici, ale bez užití projímadel! Po zákroku se může vyskytnout mírná bolest v konečníku, drobné krvácení a pocit tlaku, které obvykle do 36 hodin od zákroku odezní. V těchto případech je možné užití analgetik (léků tlumících bolest) s ohledem na celkový zdravotní stav pacienta (akutní a chronické onemocnění, alergie apod.). Po ošetření hemeroidů doporučujeme 1 - 2 dny klidový režim (odvíjí se od charakteru povolání), následný týden vynechat ze sportovních aktivit jízdu na kole a posilování, vyvarovat se delšího cestování a fyzicky namáhavé činnosti. Nejsou nutná dietní opatření, postačí řídit se zásadami racionální životosprávy. Efekt výkonu se projeví nejdříve po 6 týdnech od zákroku. Gumové kroužky nemohou být aplikovány na všechny cévy, proto může dojít v delším časovém období k opakovanému vzniku hemoroidů v jiném místě krevního zásobení.
Výběr vhodné metody léčby hemeroidů (ve spolupráci s pacientem) je předmětem vstupního vyšetření u lékaře - chirurga, proktologa. Na konzultaci se, prosím, objednejte zde.

Operace hemoroidů – ZA HOSPITALIZACE


Longova metoda

Operační ošetření hemoroidů (léčba hemeroidů) III. a IV. stupně se provádí několik centimetrů nad konečníkem, kde není tolik nervových zakončení, tudíž sliznice je méně citlivá a zákrok téměř nebolestivý. Zároveň se eliminuje riziko vzniku jizev a poškození svěračů konečníku. Tento způsob léčby hemeroidů vyžaduje 1-3 denní hospitalizaci a cca 2-týdenní pracovní neschopnost. Longova operace je šetrnější oproti klasické excizi (vyříznutí) hemoroidálních uzlů. 
 

Klasická metoda

Léčba hemeroidů, při které se chirurgicky vytnou jednotlivé hemoroidální uzly a následně se sliznice konečníku sešije. Naše pracoviště preferuje, vzhledem k řadě nevýhod této metody, moderní, šetrnější způsoby léčby. U některých typů hemeroidů však není možné postupovat jiným způsobem. Klasická operace již vyžaduje vícedenní hospitalizaci (2 - 5 dní) a několikatýdenní (3 - 6 týdnů) pracovní neschopnost.

Výběr vhodné metody (ve spolupráci s pacientem) je předmětem vstupního vyšetření u lékaře - proktologa. Longovu metodu a klasickou operaci hemoroidů na IC Klinice Brno zatím neprovádíme, ale zajistíme v nemocničním zařízení. Na konzultaci se, prosím, objednejte zde

 

Čekárna