Homepage Homepage Proktologie
- hemoroidy
diagnózy a potíže

/ Potíže
Proktologie - hemoroidy

/ Diagnózy
Proktologie - hemoroidyJednodenní hospitalizace


Většinu proktologických obtíží a proktologických diagnóz lze léčit ambulantně. V případě selhání konzervativních postupů máme možnost přistoupit k chirurgickému řešení přímo v rámci IC Kliniky Brno. K nejvíce žádaným výkonům v oblasti proktologie patří především:


Laserové ošetření hemeroidů vhodné pro I. a II. stupeň hemoroidálních uzlů. Ambulantně a bez potřeby anestezie se pomocí ultrazvuku identifikují drobné cévy pod sliznicí, které vyživují hemeroidy a cíleně se ošetří světelnou energií laseru, což vede k uzavření cév. Tento zákrok vede k postupnému uzavření hemoroidů (hemeroidů). Trvá asi 20 min., během kterých se ošetří veškeré hemeroidy v jedné době. Výkon je bezbolestný a velmi dobře tolerovaný. Po zákroku není nutná pracovní neschopnost a pacient je schopen jakékoliv aktivní činnosti! Výběr vhodné metody (ve spolupráci s pacientem) je předmětem vstupního vyšetření u lékaře - chirurga, proktologa. Na konzultaci se, prosím, objednejte.

Hemoroidy I. stupně Hemoroidy II. stupně
 

 
 

Léčba hemoroidů laserem - animace

Léčba hemoroidů laserem - video

   

Tato moderní metoda léčby hemeroidů laserem je vhodná pro pokročilá stadia hemoroidálních uzlů (III. a IV. stupeň hemeroidů). Provádí se v krátkodobé anestezii, kdy se z drobných vpichů zavádí sonda laseru přímo pod sliznici do hemoroidálního uzlu (video). Samotná sliznice análního kanálu zůstává neporušená. Žilní pleteň se pak přímo ošetří energií laseru, čímž dojde k uzavření hemoroidálních pletení a redukci prolapsu (výhřezu). Nespornou výhodou této metody je maximální šetrnost ke zdravé sliznici a ke svěračům, čím se snižuje riziko poruchy kontinence - udržení stolice. Léčbě hemeroidů laserem metodou LHP předchází nezbytná příprava dle poučení, které pacient obdrží při objednání k operaci. Zahrnuje předoperační vyšetření (výkon v celkové anestezii), úpravu stravy a vyprázdnění pacienta vypitím speciálního roztoku. Zákrok je doprovázen velmi mírnou bolestí, pacient je obvykle hospitalizován do druhého dne a navazuje doléčení v domácím prostředí.

Hemoroidy III. stupně Hemoroidy IV. stupně
 

 

léčba hemeroidů laserem - LHP - pooperační péče

Oproti jiným operačním metodám následuje po ošetření hemeroidů laserem rychlá rekonvalescence. Po propuštění pacient provádí v rámci domácího ošetření sedací koupele obvykle 2-3x denně, sprchuje konečník po každé stolici a přikládá gázový materiál s malým množstvím nanesené vazelíny. Pečuje o pravidelnou a vláčnou stolici. Podávání analgetik (léků tlumících bolest) je v případě potřeby možné s ohledem na celkový zdravotní stav pacienta (akutní či chronická onemocnění, alergie apod.). Návrat k běžným aktivitám  lze očekávat během 10 - 14 dní od laserového ošetření hemeroidů. Po tuto dobu je doporučen klidový režim. Pracovní neschopnost se odvíjí od povahy zaměstnání. Efekt výkonu léčby hemeroidů metodou LHP se zcela projeví nejdříve po 6 týdnech od operace. 
Výběr vhodné metody ošetření hemeroidů (ve spolupráci s pacientem) je předmětem vstupního vyšetření u lékaře - chirurga, proktologa. Na konzultaci se, prosím, objednejte.

Ambulantní léčba hemoroidů I. a II. stupně, kdy se na sliznici análního kanálu - nad místa viditelných hemoroidálních uzlů - aplikují gumové kroužky, které uzavřou přívodné cévy hemeroidů a následně dojde k odloučení zaškrcené tkáně. Metoda většinou vyžaduje více návštěv a aplikací. Po zákroku se může vyskytnout mírná bolest v konečníku, drobné krvácení a pocit tlaku. Gumové kroužky nemohou být aplikovány na všechny cévy, proto může u pacienta dojít v delším časovém období k opakovanému vzniku hemeroidů. Gumičky se odloučí a odchází z konečníku samovolně v průběhu několika hodin či dnů - obvykle spolu se stolicí. Délka jejich setrvání nemá vliv na efektivitu léčby hemeroidů Baronovou ligací. Výběr vhodné metody (ve spolupráci s pacientem) je předmětem vstupního vyšetření u lékaře - proktologa. Na konzultaci se, prosím, objednejte zde.


longova metoda

Operační ošetření hemoroidů (léčba hemeroidů) III. a IV. stupně se provádí několik centimetrů nad konečníkem, kde není tolik nervových zakončení, tudíž sliznice je méně citlivá a zákrok téměř nebolestivý. Zároveň se eliminuje riziko vzniku jizev a poškození svěračů konečníku. Tento způsob léčby hemeroidů vyžaduje 1-3 denní hospitalizaci a cca 2-týdenní pracovní neschopnost. Longova operace je šetrnější oproti klasické excizi (vyříznutí) hemoroidálních uzlů. 
 

Klasická metoda

Léčba hemeroidů, při které se chirurgicky vytnou jednotlivé hemoroidální uzly a následně se sliznice konečníku sešije. Naše pracoviště preferuje, vzhledem k řadě nevýhod této metody, moderní, šetrnější způsoby léčby. U některých typů hemeroidů však není možné postupovat jiným způsobem. Klasická operace již vyžaduje vícedenní hospitalizaci (2 - 5 dní) a několikatýdenní (3 - 6 týdnů) pracovní neschopnost.

Výběr vhodné metody (ve spolupráci s pacientem) je předmětem vstupního vyšetření u lékaře - proktologa. Longovu metodu a klasickou operaci hemoroidů na IC Klinice Brno zatím neprovádíme, ale zajistíme v nemocničním zařízení. Na konzultaci se, prosím, objednejte zde

 


 IC Klinika-čekárna