Jak probíhá vyšetření v ambulanci proktologie?

Je bolestivé?

Zaměstnanci IC Kliniky Brno respektují intimitu pacienta při každé lékařské či ošetřovatelské práci. V ambulanci proktologie, kde je nezbytná anoskopie spojena s osobním studem, především. Vyšetření je zahájeno pohovorem lékaře a pacienta (popis potíží, přidružená onemocnění, genetické dispozice atd.). Následuje vlastní proktologické vyšetření v přilehlé ambulanci, pacient má možnost odložení oděvu v soukromí v převlékací kabince. V poloze na kolenou a v předklonu na vyšetřovacím stole je pacientovi šetrně zaveden do konečníku vyšetřovací nástroj - anoskop (tenká trubička) s naneseným lubrikačním gelem. Lékař prohlédne vyšetřovanou oblast a zhodnotí nález v konečníku. Doba vlastního vyšetření konečníku v ambulanci proktologie na IC Klinice Brno se pohybuje v rozmezí desítek sekund. Následuje opět pohovor s lékařem o možnostech léčebného postupu. Vyšetření popisují pacienti jako nepříjemné nikoliv bolestivé.