Zácpa / průjem

Co je způsobuje?

Možné příčiny zácpy a průjmu

Jedná se o poruchy vyprazdňování stolice. Chronickou zácpou lze nazvat stav, kdy pacient dlouhodobě chodí na stolici méně než 3x týdně. Průjmem zase můžeme nazvat stav, kdy má pacient 3 a více řídkých stolic za 24 hodin. Příčin zácpy a průjmu je velmi mnoho. Podle nich by se měla řídit léčba těchto stavů. Důvodem k akutní návštěvě lékaře je jistě kombinace akutního průjmu a horečky a dále pak náhlá zástava větrů a stolice. Příliš dlouho by neměli otálet s návštěvou lékaře pacienti, u nichž došlo v horizontu týdnů ke změně frekvence a konzistence stolice, objevuje se krev ve stolici nebo hlen ve stolici, případně se střídá zácpa a průjem.