Rehabilitace ruky - dlahování

Ukázky dlahování ruky

Rehabilitace ruky Brno

je specializovaná fyzioterapie a ergoterapie vyžadující mezioborovou spolupráci, při které se potkává terapeut a chirurg ruky. Individuální terapie v indikovaných případech v sobě zahrnuje i dlahování, které má pozitivní vliv na příznivé hojení tkání po úraze či operačním zákroku. Dlahování usnadňuje návrat poškozené funkce ruky a eliminuje nežádoucí komplikace nejen po operačních výkonech. Velmi často vyrábíme dlahy i před vlastním chirurgickým výkonem k dosažení lepšího předoperačního stavu z hlediska postavení ruky, s cílem zlepšit pooperační výsledek. K výrobě dlah používáme termoplastické materiály, dlahy jsou zhotovovány na míru - dle Vašich individuálních potíží.

Rehabilitace ruky-dlahování

Statické dlahování

 • pro zklidnění zánětlivých procesů
 • k imobilizaci bolestivých kloubů
 • k udržení správného postavení
 • pro tzv. odpočinkový efekt

Rehabilitace ruky-dlahování2

Rehabilitace ruky-dlahování3

Rehabilitace ruky-dlahování4

Statické redresní dlahování

 • pro zvětšení rozsahu pohybu
 • efektivní průběžná úprava dlahy
 • od dynamického dlahování se liší "pevným" tahem

Rehabilitace ruky-dlahování5

Dynamické dlahování

 • pro zvýšení míry rozsahu pohybu
 • pro udržení rozsahu pohybu
 • pro snížení rizika vzniku adhezí
 • pro eliminaci dystrofických změn

Rehabilitace ruky-dlahování6

Dlahování ovlivňující rozsah pohybu

 • pro aktivní podporu kloubního pohybu
 • pro zvýšení rozsahu kloubního pohybu
 • probíhá při aktivním pohybu
 • účinkuje na základě blokace metakarpofalangových kloubů

Rehabilitace ruky-dlahování7

Rehabilitace ruky-termoplastická dlaha