Homepage Homepage Rehabilitace

Rehabilitace ruky - dlahování

 

Rehabilitace ruky brno

je specifickým odvětvím fyzioterapie vyžadující mezioborovou spolupráci, kterou Vám na našem pracovišti nabízíme. Specifická, individuální, fyzioterapeutická péče zahrnuje i tzv. dlahování, které má pozitivní vliv na rychlejší hojení tkání po úraze či operačním zákroku. Usnadňuje návrat poškozené funkce ruky či umožní její kompenzaci. V neposlední řadě eliminuje dlahování nežádoucí komplikace nejen po operačních výkonech. Nabízíme dlahy z termoplastického materiálu vyrobené na míru - dle Vašich individuálních potíží.

 

Funkční dlahování

• pro zvětšení rozsahu pohybu ruky
• pro zlepšení funkce ruky

 

   

Statické dlahování

• pro zklidnění zánětlivých procesů
• k imobilizaci bolestivých kloubů
• k udržení správného postavení
• pro tzv. odpočinkový efekt

     
    

Statické redresní dlahování

• pro zvětšení rozsahu pohybu
• efektivní průběžná úprava dlahy
• od dynamického dlahování se liší
  "pevným" tahem

   

Dynamické dlahování

• pro zvýšení míry rozsahu pohybu
• pro udržení rozsahu pohybu
• pro snížení rizika vzniku adhezí
• pro eliminaci dystrofických změn

 

Dlahování ovlivňující rozsah pohybu

• pro aktivní podporu kloubního pohybu
• pro zvýšení rozsahu kloubního pohybu
• probíhá při aktivním pohybu
• účinkuje na základě blokace
   metakarpofalangových kloubů