Homepage Homepage Všeobecná
chirurgie
diagnózy a potíže

/ Potíže
Všeobecná chirurgie

/ Diagnózy
Všeobecná chirurgie



Ceník


Pacienti nesmluvních pojišťoven a samoplátci - 500 Kč.

Pacienti nesmluvních pojišťoven a samoplátci - 200 Kč.

Pro pacienty smluvních pojišťoven je vlastní operační výkon hrazen pojišťovnou. Pacienti nesmluvních pojišťoven a samoplátci hradí operaci v plné výši dle typu operace, způsobu anestezie a délky hospitalizace.

Výpis z lékařské dokumentace, odborný lékařský posudek, vyplnění formuláře pro pojišťovnu apod. - 300 Kč / 30 min. práce lékaře



Jsme smluvním zdravotnickým zařízením většiny zdravotních pojišťoven:


kód - 111


kód - 211


kód - 201


kód - 209


kód - 205

 
kód - 213

  kód 207

 


Některé výkony či použité materiály nejsou hrazeny ani smluvními pojišťovnami. V tomto případě budete lékařem při vstupním vyšetření plně informováni o cenové kalkulaci. Konzultační činnost nespadající do spektra zdravotního pojištění zajišťuje smluvní partner. Podrobný ceník je k nahlédnutí v recepci IC Kliniky Brno, Bulharská 29.