Homepage Homepage Všeobecná
chirurgie
diagnózy a potíže

/ Potíže
Všeobecná chirurgie

/ Diagnózy
Všeobecná chirurgieCo mě čeká před operací?


operace kýly - předoperační příprava

Po vyšetření a konzultaci s lékařem - chirurgem - zvolíte metodu operace kýly a její termín. Asi dva týdny před operací kýly si cestou praktického lékaře nebo internisty vyřídíte tzv. předoperační vyšetření. Zahrnuje krevní odběry, kontrolu EKG, rentgen srdce a plic, případně další vyšetření, která zhodnotí rizika podstoupení zákroku (odvíjí se od Vašeho zdravotního stavu a rozhodnutí Vašeho praktického lékaře či specialisty). Na IC Kliniku Brno přicházíte v den operace ráno, není-li domluveno jinak. Přicházíte nalačno, naprosto zdráv/a. Jakékoliv akutní onemocnění zvyšuje riziko komplikací během i po operačním výkonu a může ohrozit Vaše zdraví! Po operaci kýly jste hospitalizován/a na lůžku. Dle typu operace, zhodnocení Vašeho zdravotního stavu anesteziologem a operační rány operatérem jste propuštěn/a ve večerních hodinách nebo druhý den ráno do domácího ošetřování. Zhruba týden po operaci je nutná kontrola lékařem, v rámci které se ev. odstraní stehy. Další sledování je individuální.