Jaká jsou rizika a možné komplikace operace kýly?

Co mohu očekávat?

Možná rizika operace kýly

K rizikům operace kýly patří prosakující krvácení, podkožní krevní sraženina (hematom), dočasná bolest. Vzácněji se může rozvinout infekce v ráně s důsledkem druhotného hojení. Zcela vzácně může dojít k poranění velkých cév či nitrobřišních orgánů, ale tyto komplikace jsou spíše raritní. V případě nepřehledného terénu či špatné tolerance narkózy ze strany pacienta nelze někdy výkon dokončit laparoskopicky a je nutné konvertovat v otevřený výkon. Toto rozhodnutí činí chirurg vždy s ohledem na maximální bezpečnost pacienta a tuto změnu taktiky tak nelze považovat za komplikaci. Musíme si uvědomit, že žádný chirurgický výkon není zcela bez rizika! Maximálně profesionálním přístupem, zkušenostmi a ve spolupráci s pacientem, kde klademe důraz na dodržení léčebného režimu, však lze v naprosté většině případů komplikacím předejít.