Homepage Homepage Všeobecná
chirurgie
diagnózy a potíže

/ Potíže
Všeobecná chirurgie

/ Diagnózy
Všeobecná chirurgieJaká jsou rizika a možné komplikace operace kýly?


možná rizika operace kýly

Může se vyskytnout prosakující krvácení, podkožní krevní sraženina (hematom), dočasná bolest v operovaném místě. Vzácněji se může rozvinout infekce v ráně s důsledkem druhotného hojení. Zcela vzácně může dojít k poranění velkých cév či nitrobřišních orgánů, ale tyto komplikace jsou spíše raritní. Jedním z podceňovaných předpokladů zdárného pooperačního průběhu je dodržování léčebného režimu pacientem. V případě nepřehledného terénu či špatné tolerance narkózy ze strany pacienta nelze někdy výkon dokončit laparoskopicky a je nutné konvertovat v otevřený výkon. Toto rozhodnutí činí chirurg vždy s ohledem na maximální bezpečnost pacienta a tuto změnu taktiky tak nelze považovat za komplikaci. Musíme si uvědomit, že žádný chirurgický výkon není zcela bez rizika! Maximálně profesionálním přístupem, zkušenostmi a ve spolupráci s pacientem však lze v naprosté většině případů komplikacím předejít.