Odstranění kožních a podkožních útvarů

V případě "podezřelých" ložisek zajišťujeme odeslání vzorku na histologické vyšetření.
O odstranění mateřských znamének čtěte, prosím, zde.