Operace tříselné kýly (hernioplastika)

Při operačním řešení tříselné kýly se řídíme doporučením Evropské herniologické společnosti. Operace je jedinou smysluplnou léčbou!

Laparoskopická operace tříselné kýly

Tento typ operace na našem pracovišti preferujeme. Při této operaci se ze tří drobných vpichů bezpečně identifikuje kýlní vak a semenný provazec, patrné jsou průběhy nervů, jejichž poškození by vedlo k pooperačním bolestem. Místo průchodu kýly břišní stěnou se překrývá odlehčenou prolenovou či kombinovanou, částečně vstřebatelnou síťkou. Operace probíhá v celkové anestesii s jednodenní hospitalizací a následnou krátkodobou rekonvalescencí. Klienti jsou po operaci propuštěni druhý den. Výhodou této operace je fakt, že ve velmi krátké době, řádově dní, je pacient schopen aktivní činnosti či práce , dále menší pooperační bolest a lepší kosmetický efekt. Pro laparoskopickou operaci tříselné kýly jsou vhodné jak primární kýly, tak i kýly recidivující po předchozích klasických operacích.

Klasická operace

Operace kýly klasickým otevřeným přístupem má i nadále své místo v chirurgické léčbě kýly (především u velkých skrotálních kýl je doporučována). Pří klasické operaci tříselné kýly se krátkou incizí v třísle vypreparuje kýlní vak. Samotná plastika se opět může provést s pomocí síťky. Tato operace je vhodná u pacientů s velkou kýlou, ev. po předchozích operacích v dutině břišní. Operace kýly klasickou cestou se provádí opět v celkové anestesii. Hospitalizace je obvykle přes jednu noc.

Možnosti operačního výkonu vyplývají z lékařského vstupního vyšetření, ev. doplňujících (především zobrazovacích) vyšetřovacích metod. Ne všechny druhy kýly lze řešit laparoskopickou operací.

Na vstupní vyšetření Vás rádi objednáme.