Kýla v jizvě

Laparoskopická nebo klasická operace kýly?

Diagnóza kýla v jizvě

S kýlou v jizvě se setkáváme u pacientů po předchozím operačním výkonu v oblasti břicha, kdy dojde k nezbytnému narušení celistvosti břišní stěny. V rámci hojivých procesů se v tomto místě vytvoří jizevnaté místo, které svou strukturou zeslabí břišní stěnu a dá vznik kýle v jizvě. Její velikost se pohybuje od jednoho do deseti centimetrů, ovšem výjimkou nejsou ani rozměry větší. Každá kýla má navíc tendenci se postupně zvětšovat. Nebezpečí spočívá v uskřinutí střevní kličky či omenta. Uskřinuté orgány se ocitají bez krevního zásobení, hrozí jejich odumření a následná perforace. Střevní obsah se vylévá do dutiny břišní, pacientovi hrozí sepse. Je nezbytná akutní operace v nemocničním zařízení s intenzivním pooperačním monitoringem pacienta (jednotka JIP nebo ARO).

Operace kýly v jizvě

Na IC Klinice Brno nabízíme plánovanou operaci kýly v režimu jednodenní chirurgie. Nezbytná je vstupní konzultace, při které je erudovaný lékař schopný "pouhým" palpačním vyšetřením kýlu odhalit a vyhodnotit možnosti léčby, resp. operačního postupu. Naše pracoviště preferuje laparoskopické operace kýly, ovšem ne každý nález je možné tímto operačním přístupem řešit. Klasická operace kýly má stále v chirurgii své místo a v mnohých případech je metodou vhodnější. Pokud je defekt v břišní stěně malý, lze jej chirurgicky uzavřít přímo. V případě větších defektů, především u recidivujících kýl, je však vhodnější použití síťky. Výkony se provádějí v šetrné celkové anestezii, kdy den příchodu na kliniku je zároveň dnem operačním. Je tedy nezbytná spolupráce pacienta v předoperačním období.