Artróza hlezenního kloubu

Artróza kotníku

Diagnóza artrózy kotníku

Artróza kotníku (hlezenního kloubu) vzniká ve valné části případů jako následek úrazu hlezenního kloubu, kam patří stavy po zlomeninách holenní či hlezenní kosti, poranění vazů hlezna s následnou nestabilitou. Primárním steskem pacientů je bolestivost různého stupně a omezení hybnosti. Možná řešení následují po zhodnocení míry postižení chrupavek kloubních ploch. Artróza kotníku není vyléčitelná a léčbou lze jen zpomalit rychlost zhoršování daného stavu. Možnosti léčby jsou omezeny na bandáže, ortézy, analgetika a nitrokloubní obstřiky. Operační léčba řešící příčinu vzniku artrózy je využitelná jen v časných stádiích. U pokročilých stadií připadají v úvahu výkony znehybňující kloub, při kterých se očistí kloub od zbytků chrupavek a pomocí šroubů se znehybní, čímž se výrazně omezí bolestivost kotníku. Pooperačně hlezno fixujeme v sádrové dlaze po dobu 6 týdnů a poté začíná pacient postupně s nácvikem došlapu.