Homepage Homepage Chirurgie
nohy
diagnózy a potíže

/ Potíže
Chirurgie nohy

/ Diagnózy
Chirurgie nohyArtróza hlezenního kloubu


diagnóza
 ARTRÓZy KOTNÍKU

Artróza hlezenního kloubu (kotníku) vzniká ve valné části případů jako následek úrazu hlezenního kloubu, kam patří stavy po zlomeninách holenní či hlezenní kosti, poranění vazů hlezna s následnou nestabilitou. Primárním steskem pacientů je bolestivost různého stupně a omezení hybnosti. Možná řešení následují po zhodnocení míry postižení chrupavek kloubních ploch. Artróza kotníku není vyléčitelná a léčbou lze jen zpomalit rychlost zhoršování daného stavu. Možnosti léčby jsou omezeny na bandáže, ortézy, analgetika a nitrokloubní obstřiky. Operační léčba řešící příčinu vzniku artrózy je využitelná jen v časných stádiích. U pokročilých stadií připadají v úvahu výkony znehybňující kloub, při kterých se očistí kloub od zbytků chrupavek a pomocí šroubů se znehybní, čímž se výrazně omezí bolestivost. Pooperačně hlezno fixujeme v sádrové dlaze na 6 týdnů a poté začíná pacient postupně s nácvikem došlapu.