Homepage Homepage Chirurgie
nohy
diagnózy a potíže

/ Potíže
Chirurgie nohy

/ Diagnózy
Chirurgie nohyBolesti kotníku


možné příčiny bolesti kotníku

Bolesti hlezna mohou mít svůj původ v nepoznaných raritních zlomeninách v okolí hlezenního kloubu, v poúrazových defektech chrupavky, či v postupující degeneraci chrupavky s nasedajícími artrotickými změnami - artróza hlezna. Roztržení vazů (syndezmóza) stabilizujících obě bércové kosti vede k bolestem na zevní straně kotníku. Bolestivě se projevuje i zánětlivé ztluštění v okolí šlach ohýbající prsty - zánět šlach (tendosynovialitis), který způsobuje bolest kotníku.