Homepage Homepage Chirurgie
ruky
diagnózy a potíže

/ Potíže
Chirurgie ruky

/ Diagnózy
Chirurgie rukyECU - Extensor Carpi Ulnaris

 

DIAGNÓZA eXTENSOR CARPI ULNARIS (ECU)

Problémy se šlachou ECU – Extensor Carpi Ulnaris (zvedač zápěstí na malíkové straně) mají pacienti, kteří přetěžují zápěstí především ve sportovních aktivitách - hlavně tenis a golf. K postižení ECU, která prochází kanálem na malíkové straně zápěstí, může dojít i u jiných aktivit (např. hudebníci), při kterých pacient přetěžuje ruku v poloze dlaní vzhůru a v rotaci k malíkové straně (tenisový backhand). Opakovaným přetížením se kanál pro šlachu ECU může rozvolnit či prasknout. Dochází i k poškozování vlastní šlachy, která v krajní situaci může i prasknout. Konzervativní způsob léčby je možný v časných fázích po poranění. V chronické fázi je možný jen operační výkon řešící zmenšení tohoto kanálu, resp. jeho refixaci ke kosti loketní. V případě poškození šlachy ošetřujeme praskliny či nerovnosti. 

Chirurgie ruky-ECU  ECU - defekt šlachy 

Při úplném roztržení musíme kanál nahradit novou tkání. Po těchto výkonech je zcela nezbytná vedená rehabilitace formou IPR (Intenzivní Rehabilitační Program).