ECU - Extensor Carpi Ulnaris

Bolest ruky v zápěstí

Diagnóza extensor carpi ulnaris (ECU)

Extensor carpi ulnarisProblémy se šlachou ECU – Extensor Carpi Ulnaris (zvedač zápěstí na malíkové straně) mají pacienti, kteří přetěžují zápěstí především ve sportovních aktivitách - hlavně tenis a golf. K postižení ECU, která prochází kanálem na malíkové straně zápěstí, může dojít i u jiných aktivit (např. hudebníci), při kterých pacient přetěžuje ruku v poloze dlaní vzhůru a v rotaci k malíkové straně (tenisový backhand). Opakovaným přetížením se kanál pro šlachu ECU může rozvolnit či prasknout. Dochází i k poškozování vlastní šlachy, která v krajní situaci může i prasknout. Konzervativní způsob léčby je možný v časných fázích po poranění. V chronické fázi je možný jen operační výkon řešící zmenšení tohoto kanálu, resp. jeho refixaci ke kosti loketní. V případě poškození šlachy ošetřujeme praskliny či nerovnosti.

Defekt ECU

Při úplném roztržení musíme kanál nahradit novou tkání. Po těchto výkonech je zcela nezbytná vedená rehabilitace formou IPR (Intenzivní Rehabilitační Program).