Nestabilita ramene

Rehabilitace nestabilního ramena

Dagnóza nestability ramene

Obecné důsledky zvýšené volnosti kloubu jsou uvedeny v kapitole o kloubní nestabilitě. V případě ramene jde o nejčastěji operačně řešenou kloubní nestabilitu. Není nutné operovat každou nestabilitu, ale pouze ty, které pacientům způsobují klinické obtíže a limitují je v běžných aktivitách. Cíleným rehabilitačním režimem lze částečně kompenzovat svalovou disbalanci. Celková rekonvalescence po operační stabilizaci je obvykle 3 měsíce a po tuto dobu nedoporučujeme pacientům silovou zátěž ramene. Maximálního funkčního výsledku lze dosáhnout komplexním rehabilitačním přístupem - Intenzivní Rehabilitační Program (IRP).