Paréza brachiálního plexu

Bezvládná ruka

Rekonstrukce při paréze brachiálního plexu

Paréza brachiálního plexu (poranění pažní nervové pleteně) je hendikepující postižení s výrazným dopadem na běžné aktivity denního života. Neurochirurgické řešení tohoto postižení, pokud je možné, je metodou volby v první fázi. V České republice se dle mých znalostí (uvádí Prof. MUDr. Igor Čižmář) této neurochirurgické problematice nejvíce věnuje MUDr. Ivan Humhej z Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Pokud technicky nelze pacientovi pomoci neurochirurgickým výkonem, nebo pokud efekt operačního výkonu na nervech nebyl dostatečně úspěšný, pak je možné zvážit další možnosti, kterými se zabývá Prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. v ambulanci Chirurgie ruky Brno. Tyto stavy lze řešit širokým spektrem výkonů zahrnujících svalové přenosy, výkony na šlachách (tenodézy) či výkony na kloubech.

Cílem těchto operačních výkonů je obnova pohybu končetiny v prostoru a tím využití "bezvládné" končetiny v aktivitách běžného života. Dalším efektem je eliminace bolesti vycházející z bezvládně visící končetiny na úponech ramene bez svalové aktivity. Nejčastějším chirurgickým řešením je korekce postavení v zápěstí, která využívá někdy přítomné zbytkové aktivity prstů pro úchopovou funkci a znehybnění ramene, které paradoxně umožní pohyb celé končetiny v prostoru. Principem tohoto chirurgického řešení je pohyb končetiny lopatkovými svaly na místo ochrnutých svalů končetiny a ramene.

před operací - bezvládná celá končetina, pracuje pouze lopatka

po operaci - po obnovení pohybu končetiny v prostoru

Před těmito výkony musí pacient podstoupit cílenou rehabilitaci na našem pracovišti, aby bylo dosaženo maximálního funkčního efektu operačního řešení. Pokud se lopatkové svalstvo nevycvičí v dostatečné kvalitě, pak může být výsledný efekt omezený. Po operaci pacient zahajuje intenzivní rehabilitaci formou IRP a následně navazuje ambulantní rehabilitace v rehabilitačním centru IC Kliniky Brno, případně (u pacientů mimobrněnských) v místě bydliště. Pro rehabilitaci mimo naše pracoviště pacienty vybavujeme edukačním materiálem, na základě kterého by měl probíhat rehabilitační program po IRP.