Šlachové poutko

Rehabilitace šlachového poutka

Poranění šlachového poutka

Co jsou to šlachová poutka?

Systém šlachových poutek prstů ruky a palce nám zajišťuje kontakt šlachy ohýbače prstu s kostí. Šlachová poutka jsou rozložena po celé délce prstu a vytváří jakýsi tunel, ve kterém klouže šlacha. Některé části tohoto "tunelu" = některá poutka jsou významnější z hlediska funkce prstu než jiná. Pokud dojde k poranění poutek A2 a A4 při traumatu či operaci, může mít tento stav (dle stupně postižení) vliv na úchopovou schopnost prstu.

Příznaky poranění šlachových poutek:

Zvuk prasknutí „něčeho“, bolest, hematom, otok v oblasti baze článku prstu. Bolest pacient vnímá při pohybu prstu, akcentuje při silovém úchopu. Pohyb je omezen v aktivním rozsahu pohybu oproti pasivnímu, může být přítomen různý stupeň „tětivy“ = šlacha se „odlepuje“ od kosti při ohnutí prstu („tětiva“ je přítomna často jen při poškození více poutek).

Diagnostika poranění šlachového poutka:

Prioritně klinické vyšetření  !!!
Ultrazvukové vyšetření, popřípadě magnetickou rezonanci (MR) je možné provést, ale výtěžnost a validita získaných informací z různých pracovišť je velmi rozdílná a tedy nejistá.

Mechanismus poranění šlachového poutka:

Může být jednorázový – spjatý s úrazem šlachy, nebo tzv. syndrom přetížení – často u lezců, kdy vzniká zalamováním prstů při lezení.

Prevence přetížení šlachového poutka:

Správná technika lezení - otevřený úchop.

Chirurgie ruky-šlachové poutko

Špatná forma úchopu - zalamování prstů

Šlachové poutko-přetížení2

Druhy poranění šlachového poutka:

1. Natažení
2. Parciální ruptura
3. Kompletní ruptura

Klinickým vyšetřením ani jinými diagnostickými metodami (UZ, MR) nejsme schopni odlišit stupně parciální ruptury (často popisované v literatuře). Kompletní defekt vyžadující operační řešení je klinicky patrný a dobře diagnostikovatelný. Na druhou stranu kompletní defekt není častý.

Léčba šlachového poutka:

Konzervativní řešení

Naše doporučení vzhledem k délce trvání hojení tkání:

4. - 6. TÝDEN OD PORANĚNÍ
Termoplastový prsten přes poutko nejlépe na 4 - 6 týdnů – dokud je v oblasti vnímána bolest.

Šlachové poutko - termoplastový prsten

Šlachové poutko-termoplastový prsten2Chlazení – první 1-2 týdny – dále jen pokud je místo poranění teplé, jinak se naopak zpomaluje proces hojení. Terapeutické chlazení: 4 x denně 20 minut, možno využít lokální kryoterapii.
NSA – léky proti bolesti jako prevence zánětu nebo obdobně gely.
Měkké rehabilitační techniky této oblasti pro podporu hojení, možno využít masážní prsten.
Blokovací cvičení pro zvýšení skluzu šlachy a prevenci adhezí bez stresování šlachy flexorů. (POZOR !!! Při blokovacím cvičení nesmí docházet k ohnutí kloubu pod blokovaným článkem !!!)

OD 6. TÝDNE: 

Postupně přidávat zátěž, začít nejprve s tréninkem lehkých úchopů – molitanový míček – a postupně přidávat, nesmí provokovat bolest.

OD 3. MĚSÍCE OD PORANĚNÍ POSTUPNĚ PLNÁ ZÁTĚŽ:

Zákaz lezení po dobu 3 měsíce od poranění – tkáně se hojí a zpevňují 3 měsíce !
Tejpování poutka při lezení rok a půl od poranění.Šlachové poutko-tejpování

Operace šlachového poutka Brno

Náhrada či sešití šlachového poutka – pokud jde o kompletní defekt často zasahující více poutek. Operační výkon není jednoduchý a rekonvalescence může trvat až ½ roku. Po těchto výkonech je potřeba počítat i s komplikacemi, jako jsou srůsty, které je někdy třeba, při nepostupující rehabilitaci šlachového poutka, uvolnit chirurgicky.