Homepage Homepage Rehabilitace

Rehabilitace ruky - šlachové poutko

 

Fibrózní část kanálu na prstu zahrnuje 5 základních šlachových poutek (další šikmá jsou pouze pomocná), která jsou důležitou zesílenou strukturou pro fixaci šlachové pochvy ke skeletu prstu. Při poškození některého z těchto poutek (nebo jejich ruptury) vzniká různý stupeň tětivy flexorových šlach, který omezuje pohyb. Destrukce šlachových poutek prstů postihuje často lezce či horolezce, obvykle pro absenci adekvátní léčby po zdánlivě lehkém poranění. Z důvodu nedostatku odborných informací či nekomplexní lékařské péče se snaží urychlit návrat ke svým aktivitám. Zranění se nedostatečně zahojí, obtíže se vracejí, lokalita poranění se jizví, což vede k přetěžování s následkem dlouhodobých obtíží. Častým důsledkem jsou pak úrazy ruky a horní končetiny při sportovním lezení, které má až polovina lezců. Má-li být léčba efektivní, je vždy nutné počítat s dlouhodobou rekonvalescencí a déletrvající absencí v lezení.

 

šlachové poutko - poranění

Nejdůležitější a nejčastěji poškozená jsou šlachová poutka A2 (na bázi základního článku prstu) a A4 (ve střední části druhého článku prstce). Příznačné jsou bolesti a otok v místě poutka, při absenci poutka výpadek úplné flexe (prst nelze zcela sevřít do dlaně).

 

šlachové poutko - léčba brno

Při relativně drobném poranění šlachového poutka prstec pouze fixujeme tejpováním. Návrat k plné sportovní zátěži, či pro ruku fyzicky náročnému povolání, doporučujeme nejdříve po 6 týdnech od úrazu. Fixaci ponecháváme minimálně 3 měsíce od poranění. Při izolovaném přetržení jednoho šlachového poutka imobilizujeme prst na 10 - 14 dní, poté následuje aktivní rehabilitace s nezbytnou fixací tejpem nebo termoplastovou pomůckou - kroužkem. Návrat k osobnímu životnímu stylu je pak možný po 3 měsících. V případě destrukce šlachových poutek přistupujeme k rekonstrukční operaci s časnou individuální rehabilitací. Prstec fixujeme termoplastovým kroužkem po dobu 4 – 6 týdnů od operace, odkládáme pouze na cvičení, při kterém fyzioterapeut (později pacient) fixuje alternativně. Návrat k plné aktivitě je možný nejdříve po 6 měsících od operace, po celou tuto dobu je nutná fixace rekonstruovaného šlachového poutka. V případě rekonstrukce více poutek je fixace nutná 12 měsíců.

 

šlachové poutko - rehabilitace brno

Rehabilitace probíhá s fixovaným šlachovým poutkem - pomocí tejpu nebo termoplastového kroužku. Specializované pracoviště rehabilitace IC Kliniky Brno nabízí k fixaci šlachového poutka individuální, na míru vyrobený termoplastický půlkruh. Pomůcka je vhodná k fixaci po drobných poraněních, ale i po rekonstrukčních operacích šlachových poutek. Suchý zip je podstatou úpravy fixace (především při odeznívajícím otoku), kterou pacient provádí sám po edukaci fyzioterapeutem.

 

šlachové poutko - termoplastická pomůcka

Výhody použití pomůcky k fixaci šlachového poutka vyplývají z výše uvedených informací:

• individuální, na míru vyrobená pomůcka
• určená k opakovanému použití
• jednoduchá úprava fixace
• eliminace rizika otlaků, útlaku tkání
• možnost hygieny prstce
• snadné ošetření operačních ran
• vhodná při konzervativní i chirurgické léčbě

  •