Rehabilitace - rázová vlna

Úleva od bolesti

Centrum rehabilitace IC Kliniky Brno má k dispozici nový, moderní přístroj pro terapii rázovou vlnou. Tato fyzikální léčba je často poslední alternativou v konzervativní léčbě chronických bolestí po vyčerpání všech jednodušších metod. Pomáhá tam, kde ještě nechceme indikovat operační řešení. Rehabilitace-rázová vlnaPodstatou léčby rázovou vlnou jsou akustické vlny působící v hloubce tkání, kde urychlují regeneraci buněk a hojení, mírní bolest, obnovují rozsah pohybu. Terapie rázovou vlnou je indikovaná a její účinky byly ve studiích prokázané u těchto diagnóz:

Je známo, že jakákoliv fyzikální léčba bez přesné diagnostiky a komplexní rehabilitace nemusí být účinná. Pokud máme kvalitní léčebný plán včetně nápravy dysbalancí, pak rázová vlna u vybraných diagnóz zvyšuje pravděpodobnost úspěchu konzervativní terapie. Proto je součástí terapie rázovou vlnou na IC Klinice Brno komplexní rehabilitační program, sestavený našimi lékaři a fyzioterapeuty. Většina chronických potíží, které nereagují na klasickou léčbu, je způsobena více faktory a často se jedná o reakci na problém v jiné oblasti lidského těla. Právě proto se naši lékaři i fyzioterapeuti snaží v diagnostice identifikovat i skryté vyvolávající faktory - vrozené poruchy, získané dysbalance, přetěžování apod. Každému pacientovi sestavíme individuální léčebný plán a rázová vlna je většinou jen jednou z mnoha léčebných intervencí, kterými se snažíme pacienta vrátit do plné zátěže. Terapii rázovou vlnou aplikují na IC Klinice Brno vyškolené fyzioterapeutky. Někdy se udává, že se jedná o bolestivou léčbu, samotná aplikace však přináší jen mírný dyskomfort v podobě lehkého klepání a může být eventuálně upravena na základě citlivosti pacienta. Léčba rázovou vlnou není hrazena zdravotními pojišťovnami. Počet sezení je individuální (obvykle pět) a závisí na typu a stadiu zdravotního problému a reakci tkáně na léčbu. Léčbu rázovou vlnou indikuje vždy lékař ! Nutné je předchozí objednání.

Léčbu rázovou vlnou nelze využít v případě antikoagulační terapie pacienta, v období 6 týdnů od aplikace kortikoidu do oblasti potíží a u těhotných žen.

Cena aplikace rázové vlny