Oštěpařský a tenisový loket / epikondylitidy

Bolest lokte při sportu

Diagnóza tenisový loket

V počátečních stádiích tenisový i oštěpařský loket (epikondylitidy) vznikají jako důsledek funkčního přetížení. Z tohoto důvodu je vhodné již v prvotních fázích tento stav i takto = funkčně léčit – především kvalitně vedenou rehabilitací a režimovými opatřeními. Podstatou vzniku bolesti lokte při tomto onemocnění je přetížení, při kterém dochází k mikrotraumatům v úponové části svalu a k nedostatečnému prokrvení vlastního úponu svalu ke kosti. Pokud stav tenisového lokte trvá delší dobu, dochází ke změnám struktury úponu svalu a pak funkční, a často déletrvající léčba, nemusí mít vždy zásadní efekt. Konzervativní (funkční) léčbu oštěpařského, resp. tenisového lokte, je totiž nezbytné vést komplexně. Součástí efektivní léčby může být aplikace rázové vlny, kterou v rámci rehabilitace IC Kliniky Brno nabízíme.

Z našeho pohledu opakované obstřiky bez režimových opatření, bez kvalitní rehabilitační péče a bez správné imobilizace končetiny jsou kontraproduktivní, přinášejí často jen dočasnou úlevu, ale podstatu problému neřeší. Krajním řešením těchto stavů lokte, kdy konzervativní léčba nepřináší efekt, je operace, jejíž podstatou je obnovení pevného a nebolestivého spojení svalů s kostí. Výsledky operační léčby nejsou jednoznačné a často trvá doba rekonvalescence řadu měsíců.

Pro naše pacienty máme zavedený léčebný postup, kdy postupně přidáváme na intenzitě léčby. Nezbytnou nutností úspěchu je spolupráce pacienta ve smyslu dodržování režimových změn minimálně po dobu léčby. Velmi podobné obtíže jako tenisový loket a často zaměňovaná diagnóza může být plika syndrom lokte neboli přítomnost humeroradiální pliky. Tento stav nereaguje na běžnou léčbu tenisového lokte.