Homepage Homepage Rehabilitace

Rehabilitace ruky - ztuhlost kloubů

 

Rehabilitace ruky - omezený pohyb kloubů

Omezená hybnost kloubů ruky či ztuhlost kloubů ruky můžou mít různé příčiny - vždy je třeba je objasnit, nestačí se léčebně zaměřit pouze na příznaky. Často se jedná o důsledek déletrvající fixace kloubů prstů ruky, obvykle v souvislosti s úrazem ruky, při kterém je nezbytnou součástí léčby imobilizace ruky sádrovým obvazem.

Dle typu postižených struktur se odvíjí možnosti léčby ztuhlosti kloubů. Obvykle postačí dlahování, které je součástí léčby i v případě nutnosti chirurgického uvolnění kloubů – tzv. artrolýzy. Na IC Klinice Brno využíváme nejen standardizované dlahy, zaměřujeme se především na individuálně vyrobené termoplastové dlahy na míru. Dlahování je proces dlouhodobý, několikaměsíční - tkáně mají tendenci se vracet do původního postavení, proto na ně musí malá síla působit delší čas. Je tedy nezbytné, aby dlaha byla přesné velikosti, naložena ve vyhovujícím postavení a s možností případné korekce. Jedině tak zamezíme vzniku mikrotraumat tkání, nadměrnému jizvení hojících se poúrazových ran a následnému vazivovému zbytnění.

         

Specifické léčby ztuhlých kloubů je třeba v případě, kdy přilehlé, zdravé klouby mají tendenci nahradit chybějící rozsah pohybu kloubu ztuhlého. Důsledkem často bývá zvýšená volnost a pohyblivost těchto kloubů, tzv. hypermobilita - zejména karpometakarpových kloubů. Pro eliminaci tohoto nepříznivého vývoje používáme specifický typ dlah, blokujících pohyb právě karpometakarpových kloubů a nutících ztuhlé klouby pracovat. S těmito dlahami lze s úspěchem provádět běžné každodenní činnosti.