Rehabilitace - šlachový transfer

Videoukázky šlachového transferu

Šlachový transfer Brno

Šlachový transfer na horní končetině či šlachový transfer na dolní končetině se používá pro obnovu funkce těchto končetin nebo v případě spasticity k eliminaci patologické aktivity spasticických stavů. Přistupujeme k němu v případě spastických stavů - například při operační rekonstrukci úchopu nebo u periferních paréz horní končetiny či periferních paréz dolní končetiny. Jedná se o operační zákrok, při kterém dojde k přesměrování úponu jednoho svalu na jiné místo, kde se tento sval zafixuje. Nahradí zde funkci jiného svalu, který vlivem spasticity nebo periferní parézy nemůže vykonávat pohyb, pro který byl určen. Příkladem je periferní paréza peroneálního nervu, kdy pacient neovládá “přitažení špičky” dolní končetiny. Pro tuto funkci je přesměrován jiný sval, který je inervován zdravým nervem. Úkolem rehabilitace je potom naučit pacienta ovládat šlachový transfer bez souhybů (protože tento sval se musí naučit novou funkci, kterou původně nevykonával), zabránit jeho nepřiměřenému protažení v úvodní fázi, ale zároveň obnovit funkci kloubů zafixovaných po operaci. V neposlední řadě je nezbytné zvolit vhodné postupy a načasování k posílení transferu a jeho začlenění do běžných činností (normálního stereotypu chůze, úchopů apod.).

Obnova funkce dolní končetiny šlachovým transferem

před šlachovým transferem

po šlachovém transferu a rehabilitaci

před šlachovým transferem

po šlachovém transferu a rehabilitaci