Homepage Homepage Chirurgie
nohy
diagnózy a potíže

/ Potíže
Chirurgie nohy

/ Diagnózy
Chirurgie nohyOchrnutí stehenního svalu

Paréza femorálního nervu

Stav, kdy dojde k poškození nervu, který ovládá stehenní sval, má zásadní vliv na stereotyp chůze a na běžné aktivity denního života. Výpadek funkce stehenního svalu způsobí omezení schopnosti napnout nohu a rovněž nefunkčnost tohoto svalu způsobí výraznou nestabilitu kolenního kloubu. Neschopnost zastabilizovat koleno v zátěži je často v běžném životě limitující více než omezení plného natažení. Nestabilita kolenní kloubu nevzniká z důvodu poranění vazů, ale na podkladě chybějící funkce významného dynamického stabilizátoru kolene, kterým je čtyřhlavý stehenní sval.
Pacientů s tímto ochrnutím nohy můžeme pomoci zlepšit stav chirurgickým výkonem, kdy přesunutím vhodných svalů dokážeme obnovit zčásti ztracený pohyb a nepřímo i zlepšit stabilitu kolenního kloubu. Tento složitý chirurgický výkon se provádí v celkové anestezii. Dobrého výsledku nelze dosáhnout bez návazné rehabilitace, která je vždy zahájena na našem pracovišti formou IRP. Následující rehabilitaci, poté co si pacient osvojí její principy, lze realizovat v místě bydliště. Indikací k tomuto výkonu jsou stavy, kdy není šance regenerace poškozeného nervu nebo je-li funkce stehenního svalu poškozena.

Před operací Po operaci