Ochrnutí stehenního svalu

Paréza stehenního svalu

Paréza femorálního nervu

Stav, kdy dojde k poškození nervu, který ovládá stehenní sval, má zásadní vliv na stereotyp chůze a na běžné aktivity denního života. Výpadek funkce stehenního svalu způsobí omezení schopnosti napnout nohu a rovněž nefunkčnost tohoto svalu způsobí výraznou nestabilitu kolenního kloubu. Neschopnost zastabilizovat koleno v zátěži je často v běžném životě limitující více než omezení plného natažení. Nestabilita kolenní kloubu nevzniká z důvodu poranění vazů, ale na podkladě chybějící funkce významného dynamického stabilizátoru kolene, kterým je čtyřhlavý stehenní sval. Pacientům s tímto ochrnutím nohy můžeme pomoci zlepšit stav chirurgickým výkonem, kdy přesunutím vhodných svalů dokážeme obnovit zčásti ztracený pohyb a nepřímo i zlepšit stabilitu kolenního kloubu. Tento složitý chirurgický výkon se provádí v celkové anestezii. Dobrého výsledku nelze dosáhnout bez návazné rehabilitace, která je vždy zahájena na našem pracovišti formou Intenzivního Rehabilitačního Programu. Následující rehabilitaci, poté co si pacient osvojí její principy, lze realizovat v místě bydliště. Indikací k tomuto výkonu jsou stavy, kdy není šance regenerace poškozeného nervu nebo je-li funkce stehenního svalu poškozena.

Před operací

Po operaci