Homepage Homepage Chirurgie
ruky
diagnózy a potíže

/ Potíže
Chirurgie ruky

/ Diagnózy
Chirurgie rukyPoranění rotátorové manžety


DIAGNÓZA ROTÁTOROVÉ MANŽETY

Bolest v rameni a omezený pohyb v rameni jsou většinou hlavní důvody, které přivedou pacienta do ordinace. Pokud vyšetřujeme poranění rotátorové manžety, je zásadní zjistit stupeň poškození, tedy velikost případné trhliny v úponu šlachy a dobu, po kterou tento bolestivý stav trvá. Spolehlivou vyšetřovací metodou je magnetická rezonance, kterou popíše zkušený radiolog. Kauzálně lze vyléčit – sešít a zahojit - pouze stavy, kde trhlina není příliš rozsáhlá a sval je zdravý, bez známek úbytku svalové hmoty. Rozsáhlé a dlouhotrvající defekty rotátorové manžety operujeme v případě silných bolestí, kdy sešitím šlachy nebo transpozicí jiného svalu řešíme „obnovu nárazníku“ mezi hlavicí a kostí nadpažku. Doba léčby po těchto rekonstrukčních výkonech je minimálně 3-6 měsíců i více. Zásadní význam má kvalitně vedená rehabilitace, kterou provádíme na našem pracovišti v úzké spolupráci rehabilitační pracovník/operatér. Pro lepší efekt léčby doporučujeme pacientům Intenzivní Rehabilitační Program (IRP) – série intenzivní rehabilitace po dobu cca 2 týdnů. Pouze za těchto podmínek můžeme garantovat efekt operačního výkonu jako nejlépe možný, který nebude deklasován nedostatečnou a neodbornou rehabilitací.