Bolest ramene a omezený pohyb v rameni

Nestabilní rameno

Neúrazové příčiny bolesti ramene

Rameno je složitý kloub, na jehož funkci se podílí řada vazů a svalů, které fungují ve vzájemné souhře. Bolesti ramene neúrazového původu jsou z velké části daní za vzpřímené držení těla u Homo sapiens. Při tomto postavení dochází (na rozdíl od chůze v předklonu či po čtyřech) ke zvýšenému přetížení svalů resp. jejich šlach o nadpažek - akromion. Tento fakt je podstatou a začátkem většiny neúrazových bolestí ramene zvláště ve vyšším věku. Společná šlacha svalů - rotátorová manžeta (její zevní část) způsobující zevní rotaci ramene a zvednutí paže - je chráněna před poškozením o kost nadpažku tíhovým váčkem. Tento „nárazník“ se při abnormálně zvýšené zátěži ramene může zanítit (nebakteriální zánět, zánět z přetížení), oteče, zvětší se a bolí. Postupně dochází k zániku jeho funkce, vazivovým změnám či srůstům, které se mohou rozšířit kolem celého kloubu. Důsledkem je bolest ramene (typická noční bolestivost) a částečné omezení pohybu. Pokud mechanické poškození o kost nadpažku pokračuje, dochází v průběhu měsíců a let k trhlinám v rotátorové manžetě. Tento stav, kdy šlacha je částečně či úplně utržená, má paradoxně až 70% mužů ve vyšším věku a nemají klinické obtíže. Stačí však náhlá změna v zaběhnutém fungování kloubu ramene jako je úraz, pád na rameno ap., a dochází ke zhroucení dosud kompenzovaného funkčního stavu s omezením funkce ramene a s bolestmi.

Úrazové příčiny bolesti ramene

Rotátorová manžeta může být utržena i u mladších pacientů při úrazu ramene či při větším násilí, ale v zásadě lze říci, že každá trhlina je do jisté míry způsobena degenerativními změnami v úponové části této společné šlachy svalů zevních rotátorů. Druhou nejčastější příčinou bolesti ramene je nestabilita. Většinou po úraze dochází k vymknutí (vykloubení) luxaci hlavice pažní kosti z jamky. Silně bolestivá je především první luxace a pokud dochází v pozdější době k opakovaným vykloubením, bolesti už nejsou tak výrazné a je poměrně časté, že si pacient dokáže „vrátit“ rameno i sám bez lékařské pomoci. Rameno je nestabilní. Při úrazech ramene dochází často i k poranění šlachy dlouhé hlavy bicepsu při jeho úponu. Pokud dojde k utržení šlachy bicepsu z oblasti ramene je tento stav většinou důsledkem degenerativních změn v oblasti rotátorové manžety.