Poranění vazů zápěstí / ganglion

Bolest ruky v zápěstí

Diagnóza poranění vazů zápěstí

Dobrá funkce zápěstí je dána souhrou pohybu drobných kostí zápěstí, které drží pohromadě vazy. Některé z těchto vazů jsou zvýšeně náchylné k poranění i při nevýrazných pádech. Tím, že ruka není nosnou končetinou jako noha, trvají zde degenerativní změny po poranění řadu měsíců až let než se projeví bolestmi zápěstí či omezením pohybu. Mezi nejčastěji poškozené vazy patří SL (scapholunátní vaz). Rozsah poškození tohoto vazu odpovídá většinou nestabilitě kloubu, která ve svém důsledku při neošetření vede k rozvoji artrózy zápěstí. Jedním z možných příznaků nestabilit zápěstí je ganglion, což je kolekce tekutiny, která vzniká na podkladě nefyziologického pohybu - např. při poranění vazů zápěstí. Reaktivní tekutina "se tlačí ven" cestou nejmenšího odporu, do podkoží. Vyříznutím ganglia je řešen jen následek, NE příčina! Pokud pacient přichází včas, řešíme stav dle stupně postižení vazu. Dynamickou nestabilitu lze v některých případech řešit konzervativním způsobem - cílenou rehabilitací k posílení náhradních stabilizátorů zápěstí, tzv. dynamickou stabilizací kloubu. Rozsáhlejší defekty vazů je nutné řešit náhradou vazu ať otevřenou, či artroskopickou operací. Jednoznačná diagnostika poškození vazů a jejich stupně je artroskopie, kdy diagnostickým háčkem definujeme stupeň rozvolnění vazů mezi kostmi zápěstí.

V pozdějších stadiích, kdy již došlo k nevratnému poškození kloubu z důvodů nestability, musí být stav řešen proximální karpektomií (odstranění proximální řady kostí zápěstí) či částečným znehybněním zápěstí. Délka imobilizace po těchto výkonech je v rozmezí 5-8 týdnů s následnou rehabilitací v délce trvání 2-5 měsíců. Lehkou zátěž, charakteru kancelářské práce, končetina zvládne po 8 týdnech od operace. Po těchto výkonech, a stejně tak i po ostatních rekonstrukčních operacích nejen horní končetiny, doporučujeme našim pacientům Intenzivní Rehabilitační Program.

Obr.: Nevratné poškození chrupavky kosti po neléčeném poranění vazů zápěstíDefekt scaphoidu