Bolest zápěstí

Důvod k vyšetření ruky

Možné příčiny bolesti zápěstí

Pacienti přicházejí do naší ambulance nejčastěji s bolestí zápěstí, jehož příčinou bylo poranění - úraz ruky v nedávné minulosti, ale i před řadou let. Není neobvyklé, že si pacient není vědom závažnějšího úrazu a přichází až ve stavu těžkého postižení ruky. Zvláště poranění vazů zápěstí způsobující nestabilitu kloubu jsou často přehlédnuty a správně neléčeny. Následky v podobě bolesti zápěstí se projevují často výrazným způsobem až za řadu měsíců i let. Pokud poranění kostí či vazů není diagnostikováno a léčeno zavčas, dochází k rozvoji artrózy zápěstí s nevratnými změnami. Poměrně častou příčinou bolestí v oblasti zápěstí jsou záněty šlachy a úžinové syndromy šlach. Do této skupiny řadíme postižení natahovačů palce - tzv. Morbus de Quervain - projevující se bolestí v oblasti zápěstí, poranění natahovače malíkové strany zápěstí - šlacha ECU - nejčastěji u sportovců s rotačním přetížením zápěstí (tenis, golf). Z neúrazových příčin bolest zápěstí našich pacientů nečastěji způsobuje revmatismus, odumření - nekróza některých kostí zápěstí, úžinové syndromy nervů, ale i nefyziologická zátěž a přetížení.

Možnosti léčby bolesti zápěstí

Většinu diagnóz spojených s bolestmi zápěstí lze odhalit na prostém rentgenovém snímku a klinickým vyšetřením. Není nutné v první fázi podstupovat složitá vyšetření jako je CT vyšetření, magnetická rezonance ap., jejíž výsledek v České republice stejně umí kvalitně interpretovat jen velmi málo radiologů. Na diagnostice bolesti zápěstí, ale i následné terapii se výrazným způsobem podílí artroskopie. Pokud neznáme jasnou příčinu bolestí zápěstí, je léčba nespecifická a nepřináší často efekt pro pacienta. Těchto stavů, kdy „nevíme, proč zápěstí bolí,“ není mnoho a většinou jde o stav, který se nějakým způsobem vyvíjí, klinické příznaky nejsou plně vyjádřeny a je otázkou času, kdy přesná diagnóza bude zjevná.