Bolest ruky - klouby

Léčba bolesti kloubů ruky

Možné příčiny bolestí kloubů ruky

Nejčastěji se setkáváme s postižením kloubů u revmatické ruky, kdy pacient mívá obvykle bolesti na více prstech ruky. Další, poměrně častou příčinou bolestí kloubů ruky, je artrotické postižení základního kloubu palce, neboli rhizartróza (postihující především ženy ve středním a vyšším věku) a poúrazové stavy.

Obr.: poškození kořenového kloubu palce

Bolest ruky-klouby

Bolest kloubů ruky je vyvolána v drtivé většině případů opotřebováním chrupavky kloubu, kdy při pohybu dochází k přímému kontaktu s obnaženou kostí, která je u zdravého kloubu kryta chrupavkou. Bolest kloubu může vyvolat i nestabilita kloubu, tedy nedostatečně pevné vazivo kolem kloubu. Bolestivost kloubu má vliv na oslabení svalové síly úchopu ruky. Destrukce kloubu a ztuhlost v kolem-kloubních strukturách způsobí omezení pohybu či ztuhlost kloubu. Méně častou příčinou bolesti prstu ruky je i Glomus tumor.

Obr.: poškození MCP kloubu

Možnosti léčby bolestí kloubů ruky

Léčba vychází z podstaty zdroje bolestí. Stupeň opotřebení chrupavky kloubu, rozsah pohybu, nestabilita kloubu a míra bolesti ruky je rozhodující při výběru způsobu léčby - konzervativní či operační. Obecně lze říci, že bolestivý kloub, který je již bez chrupavky, nelze uvést do původního stavu a jsou možné jen paliativní operační výkony (= výkony, které nevedou k vyléčení, ale zmenšují obtíže pacienta) jako jsou znehybnění kloubu, implantace kloubní náhrady či vložení pevnější tkáně do zničeného kloubu, která vytváří jakýsi nárazník. Pokud je zdrojem bolestí mechanický problém – nerovnost kloubu, zánik chrupavek, nestabilita ap. – pak léky podávané perorálně, lokálně či aplikované do kloubu mají jen omezený význam. Zpomalují další zhoršování stavu, ale neléčí!! V případech, kdy bolestivý kloub není výrazně postižen a pacient přichází včas, je vhodné nalézt a pokud možno ovlivnit příčinu bolestí.