Ochrnutí končetin / obnova pohybu

Pohyb končetin lze obnovit

Možnost obnovy pohybu ochrnutých končetin

Ztracený pohyb po ochrnutí končetin lze v některých případech částečně obnovit. Pacient musí být detailně vyšetřen a dle klinického nálezu jsou stanoveny možnosti řešení obnovy pohybu. Problematice obnovení pohybu po ochrnutí končetin je věnována samostatná část v sekcích Spasticita končetin, Tetraplegie a Periferní parézy.Ochrnutí končetin