Homepage Homepage Chirurgie
ruky
diagnózy a potíže

/ Potíže
Chirurgie ruky

/ Diagnózy
Chirurgie rukyOchrnutí končetin / obnova pohybu

 

možnost obnovy pohybu ochrnutých končetin

Ztracený pohyb po ochrnutí končetin lze v některých případech částečně obnovit. Pacient musí být detailně vyšetřen a dle klinického nálezu jsou stanoveny možnosti řešení obnovy pohybu. Problematice obnovení pohybu po ochrnutí končetin je věnována samostatná část v sekcích Spasticita končetin, Tetraplegie a Periferní parézy .