Nádory konečníku

Prevence nádoru

Diagnóza nádorů konečníku

Zhoubný nádor konečníku vyžaduje histologické vyšetření a řádné komplexní došetření - kolonoskopie, transrektální ultrasonografie, počítačová tomografie. Léčba se odvíjí od histologického nálezu. Je důležitý multidisciplinární přístup, tedy spolupráce onkologa, chirurga a gastroenterologa, který nabízí zdravotnická zařízení nemocničního typu.

Prevence nádoru tlustého střeva a konečníku

Nádor tlustého střeva a konečníku, lidově rakovina konečníku, je jedno z nejčastějších nádorových onemocnění ve všech vyspělých státech a jeho výskyt trvale narůstá. Podle údajů z roku 2012 je naše republika na 3. místě výskytu tohoto onemocnění u mužů a na 10. místě u žen v celé Evropě. Je všeobecně známo, že záchyt onkologického onemocnění v časném stadiu výrazně zvyšuje naději na dobrý výsledek léčby. Bohužel, i když nádor tlustého střeva je dobře zjistitelný, většina nemocných přichází pozdě, již v době, kdy je nádor lokálně pokročilý nebo vytvořil metastázy v lymfatických uzlinách či vzdálených orgánech. Léčba takto pokročilého nádorového onemocnění je pak velmi složitá a nejen finančně náročná. Chceme li snížit výskyt tohoto nádorového onemocnění, popřípadě jej vyléčit, je potřeba plošně zajistit účast v programech, které vyhledávají pacienty s polypy tlustého střeva (jenž se dají odstranit při kolonoskopickém vyšetření) nebo zachytí nádor v časném stadiu, kdy je operačně dobře odstranitelný. Pouze správně provedená chirurgická léčba je schopna toto onemocnění v časném stadiu zcela vyléčit a i u pokročilého onemocnění zajistit dlouhodobé přežití. Proces, při kterém se plošně vyhledávají pacienti bez příznaků onemocnění, se nazývá screening. Screening u nádorů tlustého střeva probíhá dvěma způsoby. Jednou z možností je test na okultní (skryté) krvácení, které by měl absolvovat každý člověk v období mezi 50. a 54. rokem jednou ročně. Po 55. roce života je vhodné provádět tento test v pravidelných dvouletých intervalech. Další možností screeningu je kolonoskopie, která by se měla provádět v desetiletých intervalech. Od 1. ledna 2014 byl v naší republice zahájen proces adresného zvaní. Toto zvaní probíhá formou adresných dopisů, které popisují i konkrétní kroky, jak se do daného screeningu zapojit. Občané jsou zváni postupně v průběhu roku, podle měsíců svého narození. Zdravotní pojišťovny každý rok kontrolují zapojení pozvaných občanů do screeningu, a pokud neproběhne, zvaní opakují. Test na okultní krvácení, popřípadě zajištění screeningové kolonoskopie, probíhá ve spolupráci s praktickými lékaři. Neobejde se však bez aktivního zájmu samotných pacientů. Prokáže-li test na okultní krvácení přítomnost krve ve stolici, neznamená to ještě, že pacient má rakovinu konečníku nebo tlustého střeva. Krev ve stolici či krvácení z konečníku se může vyskytovat i u jiných střevních onemocnění, popřípadě zdrojem krvácení mohou být například hemoroidy (hemeroidy). Po zjištění pozitivity testu je třeba absolvovat kolonoskopické vyšetření. Jedná se o endoskopické vyšetření tlustého střeva, které se provádí většinou ambulantně za účelem zjištění příčiny a zdroje krve ve stolici. V současné době se zvyšuje povědomost o nádoru tlustého střeva a postupně se daří bořit mýty, které o tomto onemocnění panují. Kromě účasti ve screeningovém programu je potřeba nepodceňovat časné příznaky, jako je přítomnost krve ve stolici (ne vždy je způsobena hemoroidy), střídání zácpy a průjmu, přítomnost hlenu ve stolici či jakékoliv nepravidelnosti ve vyprazdňování.