Kýla tříselná

Operace tříselné kýly

Diagnóza tříselná kýla

Tříselná kýla, pupeční kýla a kýla v jizvě patří mezi běžná chirurgicky řešená onemocnění. I přes zdánlivou jednoduchost zákroku je dobré se svěřit do péče odborníků a snížit tak možná rizika na minimum. V oblasti třísla jsou oslabená místa břišní stěny, kterými může pronikat pobřišnice spolu s obsahem břišní dutiny (pacient obvykle popisuje bolest třísla) . Mimo oblast třísla se kýly vyskytují i v jiných lokalizacích břišní stěny. Zejména v oblasti pupku, či v jizvách po předchozích operacích. Jakmile se jednou kýla objeví, tak již nezmizí a postupem času se pouze zvětšuje.

Operace kýly

Při operačním řešení tříselné kýly se řídíme doporučením Evropské herniologické společnosti. Operace je jedinou smysluplnou léčbou! V předlouhé historii chirurgické léčby tříselných kýl se hledají metody, které vedou k definitivnímu vyléčení, zabranění vzniku recidivy, k časnému návratu k aktivní činnosti a snížení výskytu pooperačních komplikací a bolesti. Takovou metodou je laparoskopická operace extraperitoneálním přístupem, kterou na našem pracovišti při řešení tříselné kýly preferujeme. Při této operaci se ze tří drobných vpichů bezpečně identifikuje kýlní vak a semenný provazec, patrné jsou průběhy nervů, jejichž poškození by vedlo k pooperačním bolestem. Místo průchodu kýly břišní stěnou se překrývá odlehčenou prolenovou či kombinovanou částečně vstřebatelnou síťkou. Operace probíhá v celkové anestesii s jednodenní hospitalizací a následnou krátkodobou rekonvalescencí. Pro tuto metodu jsou vhodné jak primární kýly, tak i kýly recidivující po předchozích klasických operacích. Výhodou této operace je fakt, že ve velmi krátké době, řádově dní, je pacient schopen aktivní činnosti či práce , dále menší pooperační bolest a lepší kosmetický efekt. Operace kýly klasickým otevřeným přístupem má však i nadále své místo v chirurgické léčbě a to především u velkých skrótálních kýl. Nejvhodnější metodu konzultujte se svým chirurgem.

Komplikace kýly

U každé kýly může dojít k akutnímu uskřinutí. Je to stav, kdy obsah kýly již nelze reponovat zpět, objeví se bolest, někdy i zarudnutí kůže, zvýrazní se pocit nadmutí, pocit na zvracení i zvracení. Pokud je obsahem kýly střevo, může dojít k odumření uskřinuté části, u které je porušeno krevní zásobení. Za této situace je nutné akutní chirurgické řešení v nemocničním zařízení plně vybaveným pro vysoce akutní pooperační péči (oddělení JIP či ARO).