Homepage Homepage Všeobecná
chirurgie
diagnózy a potíže

/ Potíže
Všeobecná chirurgie

/ Diagnózy
Všeobecná chirurgieBolest břicha

 

příčiny bolesti břicha

Bolest v kterékoliv oblasti břicha, obzvláště déletrvajícího charakteru či bez zjevné příčiny, vždy doporučujeme vyšetřit lékařem. Zabraňujeme tím rozvoji chronických změn, které mohou vyústit v akutní stav, v nejhorším důsledku s ohrožením Vašeho zdraví. Přes všechny - na první pohled typické příznaky onemocnění - mohou mít bolesti břicha svá specifika, která zcela vyvrátí původní domněnku. Vyšetření lékařem cílí na důvody Vašich potíží, často ve spolupráci se specializovanými pracovišti - chirurgie, interna, gynekologie, neurologie. Mezi nejčastější důvody bolestí břicha, které na IC Klinice Brno řešíme, patří pupeční kýla, tříselná kýla, zánět žlučníku, žlučníkové kamenyzánět slepého střeva.

 

léčba bolesti břicha

Při včasném řešení potíží lze obvykle postupovat konzervativně, nezbytná je ovšem spolupráce pacienta, který musí dodržovat léčebná opatření specifická pro jednotlivá onemocnění - změna životních návyků, dietetická opatření, profesní omezení apod. Nedostaví-li se požadovaný efekt či vyžaduje-li to zdravotní stav pacienta, přistupujeme k chirurgickému řešení. Na našem pracovišti preferujeme operace v režimu jednodenní chirurgie, vždy s ohledem na přidružená onemocnění pacienta. Ne každý zákrok či každého nemocného lze operovat v tomto režimu. Nezbytné je objednání vstupní konzultace u lékaře-chirurga k posouzení zdravotního stavu a zhodnocení doplňujících vyšetření, na základě kterých Vám lékař předá dostupné informace o možnostech léčby. Mezi nejčastěji prováděné operace v oblasti všeobecné chirurgie na IC Klinice Brno patří operace kýly, operace žlučníku a operace slepého střeva.