Bolest břicha

Bolest břicha na levé a pravé straně

Příčiny bolesti břicha

Přes všechny - na první pohled typické příznaky onemocnění - mohou mít bolesti břicha svá specifika, která zcela vyvrátí původní domněnku. Vyšetření lékařem cílí na důvody Vašich potíží, často ve spolupráci se specializovanými pracovišti - chirurgie, interna, gynekologie, neurologie. Jinak se hodnotí bolest na pravé či levé straně břicha, kolem pupku či v epigastriu. Mezi nejčastější důvody bolestí břicha patří pupeční kýla, tříselná kýla, zánět žlučníku, žlučníkové kameny a zánět slepého střeva.

Léčba bolesti břicha

Při včasném řešení potíží lze obvykle postupovat konzervativně, nezbytná je ovšem spolupráce pacienta, který musí dodržovat léčebná opatření specifická pro jednotlivá onemocnění - změna životních návyků, dietetická opatření, profesní omezení apod. Nedostaví-li se požadovaný efekt či vyžaduje-li to zdravotní stav pacienta, přistupujeme k chirurgickému řešení. Na našem pracovišti preferujeme operace v režimu jednodenní chirurgie, vždy s ohledem na přidružená onemocnění pacienta. Ne každý zákrok či každého nemocného lze operovat v tomto režimu. Nezbytné je objednání vstupní konzultace u lékaře-chirurga k posouzení zdravotního stavu a zhodnocení doplňujících vyšetření, na základě kterých Vám lékař předá dostupné informace o možnostech léčby. Mezi nejčastěji prováděné operace v oblasti všeobecné chirurgie na IC Klinice Brno patří operace kýly pupeční a tříselné.