Řešíte všechny typy kýl?

Tříselnou kýlu, pupeční i jiné?

Ano, na IC Klinice Brno se věnujeme všem typům kýl - tříselná kýla, pupeční kýla a kýla v jizvě. Svou péči na IC Klinice poskytují zkušení chirurgové, kteří Vám při vstupním vyšetření doporučí nejefektivnější léčbu kýly v souladu s moderními trendy dané medicínské oblasti. V souvislosti s Vaším celkovým zdravotním stavem nebo velikostí kýly& Vám však můžeme doporučit - vzhledem ke zvýšenému riziku - operaci v nemocničním zařízení s vysokou intenzitou pooperační péče (jednotky JIP a ARO). Vhodný postup léčby kýly obvykle vyplyne již ze vstupní konzultace, na kterou se můžete objednat bez doporučení od praktického lékaře.